Interneto puslapio peržiūrų skaičius

2011 m. lapkričio 25 d., penktadienis

Artėja žiema, tad pakalbėkim apie šiaurę – Scapa ir Higland Park distilerijas

Abi distilerijos įsikūrusios vienoje iš septyniasdešimties Orkney salyno salų ir yra vadinamos šiauriausiomis Škotijos distilerijomis. Šis salynas buvo apgyvendintas dar prieš 5500 metų. Čia randamos iškasenos iš neolito laikų, čia vis dar stovi seniausias Šiaurės Europoje akmeninis namas – Knap of Howar – kuris buvo apgyvendintas 3500 – 3100 pr.kr. Šis objektas, kaip ir 3000 pr.kr. datuojamas kaimelis yra įtraukti į UNESCO paveldo sąrašus.
                                                      
Salynas esantis Škotijos šiaurinėje dalyje dviejų pasaulinių karų metu taip pat vaidino svarbų vaidmenį. Čia buvo šiaurinė britų laivyno bazė. Antro pasaulinio karo metu vokiečių povandeninis laivas įplaukęs į įlanką nuskandino britų "HMS Royal Oak" laivą. Tai buvo didžiulis ir britams itin svarbus karinis laivas, daug nuveikęs pirmo pasaulinio karo metu. Šio įvykio metu iš 1234 karių net 833 žuvo.

Lyginant su kitais Škotijos regionais šis salynas yra išskirtinis, nes ilgą laiką buvo valdomas vikingų. Tik 1471 metais salynas perėjo Škotijos jurisdikcijon.Highland Park distilerijos atsiradimas XVIII amžiaus pabaigoje yra siejamas su Magnus Eunson asmenybe. Žmogumi, kuris dienos metu dirbo zakristijonu, o naktimis užsiėmė kontrabanda. Yra išlikę rašytinių šaltinių apie šį žmogų, kuris pasak jų buvo dar ir mėsininkas, bei turėjo ypatingą humoro jausmą padėjusį jam ne kartą išsaugoti gyvybę ir savo piniginę susidūrus su plėšikais, ar mokesčių rinkėjais.

Alfredo Barnardo knygoje "Whisky Distilleries of the United Kingdom" yra aprašomas vienas iš Magnuso "pokštų". Kontrabandinį viskį jis slėpdavo bažnyčioje. Magnusą pasiekė žinios, kad mokesčių inspektoriai tikrins bažnyčią, tad statines su viskiu išgabeno į savo namus. Čia jas sustatė vidury kambario vieną prie kitos ir apklojo baltu audeklu. Ant šios pakylos buvo padėtas karstas ir kuomet mokesčių inspektoriai po bažnyčios patikrinimo pasirodė jo namuose, Magnus su savo kolegomis sustojo prie karsto su maldaknygėmis rankose. Kuomet durys atsidarė ir mokesčių inspektoriai įžengė į patalpą, Magnus žvilgsniu parodė į karstą, o vienas iš kolegų su maldaknyge rankose sušnabždėjo: raupai. Žinoma to užteko, kad mokesčių inspektoriai pasišalintų per akimirksnį.Oficialiai distilerija įkurta 1798 metais Deivido Robertsono. Kaip manoma toje vietoje prieš tai buvo Magnus Eunsono kotedžas. Pagal kitus šaltinius įkūrimo data įvardinama, metai kuomet suteikta licencija - 1826.

Kitas įdomus faktas, kad distilerijai užsidarius antrojo pasaulinio karo metu, fermentacijos statinės (washbacks) buvo naudojami kaip gigantiškos vonios Orkney saloj apsistojusių kareivių reikmėms. Tuo metu saloje buvo apsistoję 60 000 kareivių. Tuo metu distileriją aplankė ir Winston Chruchill. Kuomet jam buvo pasiūlyta arbatos, jis atsakė, kad žymiai mieliau išgertų stiklą Highland Park viskio. Distilerija po karo vėl pradėjo veikti 1945 metais.  1970 metais Highland Distillers kompaniją įsigijo Matthew Gloag & Sons, kurie gamino maišytą Famous Grouse viskį. Tais laikais pati distilerija dar nebuvo išleidusi savo vardo salyklinio viskio. Rinkoje tuo metu buvo tik nepriklausomų pilstytojų Highland Park 8 YO. Highland Park 12 YO rinkoje pasirodė 1979 metais.

Didelę įtaką puikiai viskio kokybei turi Orkney salos oras. Tiek žiemos, tiek vasaros metu, oro temperatūra svyruoja tik keliais laipsniais. Golfo srovė garantuoja ne tik žiemas, kurių metu nebūna šalnų, pastovią temperatūrą (6-15 laipsnių), bet ir didelę drėgmę. O tai yra idealios sąlygos viskio brandinimui. Distilerija naudoja šerio statines, bei iki šiol dalį salyklo gamina tradiciniu būdu – ant grindų (floor malting). Metiniai distilerijos pajėgumai yra 2 500 000 litrų gryno spirito.Tik keliais šimtai metrų toliau į pietus nutolusi - Scapa distilerija. Ją 1885 metais įkurė Macfarlane ir Townsend. Tai nedidelė tik milijoną litrų per metus pagaminanti gamyklėlė, kurioje dirba tik trys žmonės. Kaip ir daugelio distilerijų taip ir Scapa daromas viskis yra naudojamas maišytų viskių gamybai. Jei konkrečiau tai Ballantines. Distilerija priklauso Pernord Ricard koncernui.

1994 metais viskio gamyba čia buvo sustojusi visam dešimtmečiui. Sklando pletkai, kad šiuo laikotarpiu darbuotojai iš gretimos Highland Park distilerijos atvykdavo į Scapa ir išvarydavo nedidelį kiekį viskio. Distilerija atsinaujinusi duris atvėrė 2004 metais po 2.1 mln svarų investicijos.Scapa viskis pasižymi medaus poskoniais ir yra mažiau dūminis nei Highland Park, ar kiti Islands regiono viskiai. Tai pasiekiama vandenį į distileriją transportuojant vamzdynais. Taip jis nesusiliečia su durpingu dirvožemiu ir neįgyja durpinio kvapo. Taip pat salyklas nėra džiovinamas durpėmis. Brandinimui naudojamos burbono statinės. 

 Šarūnas